Pràctica amb el microscopi

17.11.17

El microscopi és un instrument que permet augmentar extraordinàriament la mostra per a observar, fent visible allò que no es veu a ull nu.

Avui hem fet una pràctica amb un microscopi òptic i hem vist mostres de cèl·lules animals i vegetals. Na Margalida ens ha ensenyat com cal preparar la mostra i com s'ha d'enfocar aquésta per tal de fer una bona observació.


Ara haureu de realitzar un treball que entregareu el divendres 24 i que constarà de:

- Portada del treball amb el títol: Funcionament i Pràctica amb el microscopi. El vostre nom ha de constar a la part inferior dreta de la portada.
- Pàgina 1: Completar la fotocòpia del microscopi amb els noms de les seves parts. Podeu obtenir la informació clicant sobre la següent imatge (si no podeu accedir, provau des d'un altre navegador. A vegades requereix actualització del Flashplayer):

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1ESO/clasica/imagenes/Microscopio.swf

- Pàgina 2: Completar la taula amb les funcions de cada una de les parts del microscopi. A l'enllaç anterior teniu la informació necessària.
- Pàgina 3: Consultau la informació de la següent pàgina i contestau les preguntes:

http://conteni2.educarex.es/mats/14379/contenido/

1- Per a què utilitzam un microscopi?
2- Quantes vegades pot augmentar la imatge un microscopi òptic?
3- Quin tipus de microscopi s'empra per observar organismes molt petits com virus o bacteris?
4- Entrau al laboratori virtual i feis les pràctiques amb les mostres. Triau-ne una i dibuixau-la. En aquests moments, no funciona bé aquesta pàgina. Deixau aquesta activitat i només feis les 3 primeres.

- Pàgina 4: Completar la fitxa de la pràctica amb el microscopi que haureu fet amb na Margalida.

- Pàgina 5: Conclusions. Escriu què t'ha parescut l'activitat realitzada:
Pots utilitzar vocabulari del tipus:  Consider que... En la meva opinió... El que més m'ha agradat és... El que no he entès o m'ha costat més és... Personalment crec que... En conclusió voldria assenyalar que...
Finalitza amb alguna frase del tipus: Recomanaria/No recomanaria l'activitat..., Els microscopis són un gran descobriment..., Acab de descobrir que m'agradaria/no m'agradaria ser biòleg o química...

Nos us oblideu de presentar el treball net i ordenat, amb bona lletra i que faci ganes de llegir!


0 comentaris