Bully Dance

16.1.18


Moltes vegades els alumnes que són víctimes de maltractament per un company eviten parlar-ne per sentiments de vergonya o de por a la revenja.

El maltractament és una conducta social per naturalesa: es dóna en un grup i és en el grup on s'ha de resoldre. 

Sota la influència d'una cultura de la pau i de la convivència les situacions de maltractament disminueixen.

0 comentaris