Model Aparell Respiratori

19.2.18Els models són una eina excel·lent per reflectir el funcionament de cadascun dels aparells del cos humà. Es poden realitzar amb materials senzills i ens permeten comprendre millor el funcionament dels processos que es produeixen al nostre organisme.

En aquesta experiència que ens presenten en Dani, na Julia, n'Emily i n'Hugo, s'ha preparat un model de l'aparell respiratori. Podem observar l'efecte del diafragma, representat pel guant de làtex, en la respiració. Els globus petits recorden als pulmons. El tub que sobresurt representaria a la tràquea i els tubs en forma de L als bronquis. El model imita el procés de la respiració, és a dir, a la inspiració i a l'expiració.

Enhorabona a tots quatre!!!


0 comentaris